Otázky týkajúce sa Národného fondu zdravia

0
Rate this post

Medzi úlohy pobočiek Národného fondu zdravia (www) patria:

 • zisťovanie kvality a dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti a analýza nákladov na ne v rozsahu potrebnom na riadne uzatváranie zmlúv o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti;
 • uskutočňovanie výberových konaní, vyjednávanie a uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj monitorovanie ich vykonávania a plnenia;
 • financovanie služieb zdravotnej starostlivosti;
 • financovanie zaručených dávok;
 • Financovanie liekov, potravín na špeciálne účely;
 • organizácia spoločných postupov pri nákupe liekov, potravín na osobitné výživové účely a zdravotníckych pomôcok;
 • Financovanie služieb zdravotnej starostlivosti poskytovaných mimo krajiny;
 • financovanie pohotovostných lekárskych služieb pre príjemcov;
 • vývoj, implementáciu, realizáciu, financovanie, monitorovanie, dohľad a kontrolu programov v oblasti zdravia;
 • Implementácia, financovanie, monitorovanie a hodnotenie pilotných programov;
  monitorovanie lekárskych príkazov;
 • Podpora zdravia a prevencia chorôb vrátane dotovania programov zdravotnej politiky;
  vedenie centrálneho zoznamu poistencov;
 • vykonávanie propagačných a informačných činností v oblasti zdravia vrátane propagácie internetového účtu pacienta;
 • vykonávanie vládnych programov;
 • Príprava a predloženie údajov a analýz potrebných na vypracovanie mapy ministrovi zdravotníctva.

Aké záležitosti možno vybaviť na pobočkách Národného fondu zdravia? Vo vojvodských pobočkách Národného fondu zdravia môžu žiadatelia:

 • získať preukaz EHIC;
 • potvrdiť profil dôveryhodného používateľa;
 • podpísať zmluvu o dobrovoľnom zdravotnom poistení;
 • overiť zdravotné poistenie;
 • potvrdiť objednávku zdravotníckych výrobkov;
 • získať základné informácie o záležitostiach súvisiacich s činnosťou NFZ vrátane kúpeľnej liečby, Národného programu očkovania a aktuálnych usmernení týkajúcich sa zápisu na očkovanie.

Čakanie na lekárov sa neznižuje

Zvyšovanie výdavkov na zdravotné služby a vytváranie ďalších programov neprináša želaný efekt: rady pacientov u lekárov sa neznižujú a ani čakacie doby na väčšinu zákrokov sa neskracujú.

Napriek zvýšeniu hodnoty zmlúv, ktoré uzatvoril Národný fond zdravotníctva s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, o viac ako štyri miliardy PLN a zavedeniu tzv. balíka fronty sa prístup pacientov k zdravotným službám v roku 2015 stále nezlepšil. NIK poukazuje na to, že je to napriek nedostatočnému využitiu potenciálu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: takmer 90 % nemocníc deklaruje, že by mohli vykonávať viac zákrokov bez toho, aby museli zvyšovať počet zamestnancov a nakupovať ďalšie vybavenie, pričom uzavreté zmluvy by mohli byť vyššie približne o 18 %.

NIK upozorňuje, že v roku 2015. Národný fond zdravia nezabezpečil rovnaký prístup k zdravotným službám pre všetkých poistencov, čím porušil základnú zásadu zákona o dávkach. Dôvodom bolo okrem iného nerovnomerné rozmiestnenie personálu a zdravotníckych zariadení v celej krajine. Podobné rozdiely v prístupe k službám boli zaznamenané aj pri nemocničnej liečbe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here