Prvou fázou teleportácie je overenie totožnosti

0
Rate this post

Informačné povinnosti pre pacienta, ktoré sú spojené s registráciou lekárskeho termínu online, a zabezpečenie toho, aby pacient nemal technické problémy, sú len niekoľkými príkladmi výziev spojených s organizáciou teleportácie. Zistite, čo musíte mať na pamäti pri online stretnutiach. Ďalším bodom je rozhovor s pacientom, ktorý bude okrem lekárskych záznamov tvoriť základ diagnózy. Ak sa v priebehu návštevy ukáže, že vzhľadom na stav pacienta bude potrebná hospitalizácia, lekár je povinný vás o tom informovať.

Povinnosťou lekára vykonávajúceho teleportáciu je zabezpečiť zásadu dôvernosti. To znamená, že je potrebné zabrániť tomu, aby teleportáciu mohla počúvať akákoľvek tretia strana. O tom istom musí byť informovaný aj pacient s tým, že zdravotnícky personál nie je zodpovedný, ak existuje riziko porušenia dôvernosti zo strany pacienta. Posledným krokom je vydanie ďalších pokynov, t. j. e-odkaz, e-recept, odporúčania. Nemalo by sa zabúdať ani na záverečné uistenie sa, že priebeh teleportácie aj výsledné závery sú pacientovi úplne jasné.

Spracovanie údajov počas teleportácie

Aby mohol pacient využiť teleportáciu, vyplní prostredníctvom aplikácie kontaktný formulár, v ktorom uvedie e-mailovú adresu, na ktorú mu bude zaslaná správa o tom, ako sa spojiť s lekárom alebo zdravotnou sestrou prostredníctvom počítača, notebooku alebo telefónu. Počítač alebo prenosný počítač, ktorý pacient používa, musí mať reproduktory, kameru a mikrofón. Okrem toho pacient v žiadosti uvedie potrebné osobné údaje, prečíta si a potvrdí podmienky používania systému, informačnú doložku a potvrdí ďalšie potrebné vyhlásenia.

Týmto berie na vedomie a potvrdzuje, že údaje, ktoré poskytuje, najmä osobné údaje, sú pravdivé a aktuálne a že nie je možné získať poradenstvo alebo liečbu na diaľku od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému urobil vyhlásenie o voľbe.

Otázka spracovania obrazu pacienta lekármi a zubármi je veľmi diskutabilná. Môže byť obrázok ako osobný údaj spracovaný v rámci teleportácie? Takéto konanie by bolo neopodstatnené. Dôvodom je, že by išlo o nadbytočnú činnosť vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania. Môže sa však stať, že pacient z vlastnej iniciatívy pošle fotografiu alebo nahrávku, na ktorej je viditeľná celá jeho tvár alebo jej časť, s cieľom identifikovať tohto pacienta.

V takom prípade by mal lekár a zubár okamžite vymazať odoslaný materiál a požiadať pacienta o vyhotovenie novej fotografie alebo záznamu, ktorý nebude obsahovať jeho podobizeň.

K spracovaniu osobných údajov dôjde aj vtedy, ak je na materiáli zaslanom pacientom uvedené jeho meno. Takýmto situáciám by ste sa mali vyhnúť, ak to nie je pre teleportáciu nevyhnutné.

Je potrebný súhlas pacienta

Pri vykonávaní teleportácie, aby sa zabezpečilo, že spracúvanie osobných údajov je v súlade s ustanoveniami RODO, by sa mali zhromažďovať napríklad z dôvodu potreby plnenia zmluvy. Musí zdravotnícke zariadenie v takejto situácii získať súhlas pacienta?

V prípade hospitalizácie v zariadení má pacient možnosť udeliť písomný súhlas s prenosom osobných údajov, spracovaním údajov v rámci zdravotného prieskumu alebo údajov potrebných na vystavenie elektronického receptu alebo odporúčania. Je takýto súhlas potrebný počas online návštevy?

Aby sa zabezpečilo zákonné spracúvanie osobných údajov, RODO vyžaduje, aby zdravotnícke zariadenia zhromažďovali osobné údaje zamestnancov alebo pacientov na jednom z niekoľkých základov.

Podľa RODO medzi takéto základy patria:

  • súhlas dotknutej osoby s použitím jej osobných údajov;
  • nevyhnutnosť použitia osobných údajov na plnenie zmluvy;
  • právne povinnosti, ktoré má prevádzkovateľ údajov;
  • oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ údajov.

Najlepším súvisiacim základom na používanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Jednotlivci súhlasia s používaním osobných údajov, napr. v rámci náborového procesu alebo pri prihlásení sa na odber online newslettera. Podľa lekárskeho práva je však tento prípad odlišný.

Ako zaregistrovať pacienta na teleportáciu?

V prvom rade by mal pacient zistiť pravidlá teleportácie. V akom čase a akou formou sa stretnutie uskutoční – či formou telefonického rozhovoru alebo aj prostredníctvom videa. Vtedy si pacient musí vypočuť, že v niektorých prípadoch teleportácia nenahrádza návštevu v nemocnici.

V ideálnom prípade by mal byť okrem informácií poskytnutých pacientovi telefonicky aj súbor pravidiel týkajúcich sa poskytovania služby teleošetrenia uvedený na webovej stránke inštitúcie, alebo ak takáto webová stránka neexistuje, dokonca na vstupných dverách.

Aby sa predišlo úplnému zablokovaniu procesu registrácie, odporúča sa preniesť aspoň jeho časť do elektronického systému. Okrem toho je súčasťou povinnosti registrácie lekára poskytnúť pacientom e-mailovú adresu, na ktorej môžu zariadenie kontaktovať.

Okrem toho sa v niektorých subjektoch zaviedla prax úvodného pohovoru o epidémii, ktorý sa vykonáva vo fáze lekárskej registrácie. Vzhľadom na skutočnosť, že informácie o minulej alebo aktívnej karanténe sú zavedené v systéme IKT, ako aj prístup k výsledkom diagnostických testov na COVID-19 v rovnakej forme, v praxi sa niekedy vylučuje, pokiaľ ide o tieto prvky. Je však prípustné, aby sa všetky epidemické informácie uskutočnili už počas teleportácie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here