Zdravotná výchova v školách, ale bez hodín zdravotnej výchovy

Rate this post

Požiadavka na zavedenie samostatného predmetu v školách sa objavila už v roku 2018 v rámci diskusie Spoločne za zdravie. V tom čase sa poukazovalo na to, že bez dostatočne skorého začiatku zdravotnej výchovy – v skutočnosti už na úrovni predškolského vzdelávania – by bolo ťažké vybudovať a udržať odolný systém v rovnováhe, pretože by nebolo možné uspokojiť zdravotné potreby starnúcej populácie. Plány na samostatný predmet boli dokonca zapracované do Národnej stratégie boja proti rakovine, ktorú prijala vláda – v školách sa mal objaviť od roku 2022.

Ale neobjavila sa, pretože ministerstvo národného vzdelávania a vedy sa od začiatku vyjadrilo jasne – žiadne “vedomosti o zdraví” ako samostatný predmet nebudú, pretože rozsah učebných osnov sa môže realizovať (a dokonca sa aj realizuje) v rámci iných predmetov a tried – hodina rodičovstva, www, bezpečnostná výchova, telesná výchova alebo prírodopis či biológia.

Ministerstvo zdravotníctva teda zlyhalo, ale – nie po prvýkrát – bolo vyhlásené za úspešné. Takže pre najmenších budú pripravené zdravotné lekcie.

Tie majú podľa slov ministra, ktorý 6. septembra spolu s ministrom školstva navštívil základnú školu, kde viedol prvú hodinu o zdraví, “už od útleho veku ukazovať, že zdravie a starostlivosť o seba je jednou z hlavných, dôležitých vecí, priorít, ktorým by sme mali v živote venovať pozornosť”.

Hodiny budú prebiehať v 1. – 3. ročníku, pravdepodobne najčastejšie v čase výchovných hodín, ale z môjho pohľadu je najdôležitejšie, aby sa deti už od útleho veku učili, čo znamená žiť zdravo a na druhej strane, aby sa zdravie vlastne stalo našou spoločnou hodnotou, naším spoločným dobrom. Zároveň zdôraznil, že táto iniciatíva je súčasťou prezidentského programu Zdravie.

V období po pandémii, po skončení diaľkového štúdia, sa začalo niekoľko programov, ktoré riešili problémy, ktoré sa objavili po tomto období, pripomenul minister školstva a vedy. S pomocou Akadémie telesnej výchovy sa realizoval program na zlepšenie telesnej zdatnosti detí v 1. až 3. ročníku, na ktorý sa vyčlenilo 70 miliónov pre niekoľko tisíc športových klubov, ktoré pôsobia v celej krajine.

Okrem pohybovej aktivity chce ministerstvo školstva podporovať aj zdravý životný štýl a zdravé stravovanie, preto prijalo návrh Varšavskej univerzity prírodných vied a spolu s Národným inštitútom verejného zdravia spustilo program Junior v hodnote 20 miliónov PLN.

Tento výskumný a vzdelávací program umožní učiteľom v celom využívať odborné vzdelávacie materiály o zdravej výžive a zdravom životnom štýle. Pôjde o materiály pripravené vedcami z vlajkovej lode poľskej vedy, Varšavskej univerzity prírodných vied,” zdôraznil.

Leave a Comment