Jakákoli fyzická aktivita je lepší než nic

0
Rate this post

Proč by se neměl termín „fyzická aktivita“ zaměňovat s cvičením? Fyzická aktivita je často mylně spojována pouze se sportem. Cvičení je naproti tomu druhem fyzické aktivity, která je plánovaná, definovaná, pravidelná a zaměřená na zlepšení nebo udržení fyzické kondice. Na druhou stranu pohybová aktivita je mnohem širší pojem. Je to jakýkoli pohyb, který způsobuje výdej energie. Samozřejmě je to sport, ale také: jakékoli fyzické cvičení a jiná činnost, jako je tanec, procházky, práce na zahradě nebo v domácnosti. Je třeba si uvědomit, že všechny formy fyzické aktivity přinášejí zdravotní výhody.
Fyzická aktivita – střední nebo intenzivní? Jak velký provoz potřebujeme?

Základní pravidla pro fyzickou aktivitu:

Každá osoba (zejména starší lidé) by se měla vyvarovat dlouhého sezení.

Důležitá je také péče o tzv denní aktivita. Toho lze dosáhnout například tím, že místo výtahu půjdete po schodech, půjdete co nejdéle a zkrátíte čas strávený sledováním televize a sezením u počítače.

Nejprospěšnější pro naše zdraví je pohybová aktivita ve volném čase.

Cvičení je nejlepší plánovat vědomě, tedy přesně definovat jejich druh, intenzitu a počet. Proč? Z prostého důvodu. Příliš malá fyzická homepage námaha nepřináší očekávané výsledky. Příliš velké však mohou vést k přetížení, především na straně oběhového systému a pohybového aparátu.
Při plánování pohybové aktivity bychom měli vzít v úvahu 4 aspekty, a to:

  • Druh fyzické aktivity. Máme na výběr z mnoha druhů aktivit, např. cyklistika, běh, chůze, nordic walking, zahradničení. Doporučuje se používat více než jeden druh sportu. Můžete například cvičit různé disciplíny v po sobě jdoucích dnech v týdnu, díky čemuž jsou mimo jiné návykové. podle našich preferencí, ročního období nebo místa pobytu. Například: jeden den můžete jít na koupaliště a druhý den si jít zaběhat. Různorodost pohybové aktivity výrazně ovlivňuje naši psychiku a povzbuzuje nás k další práci.
  • Intenzita. Jeho nízká, střední nebo vysoká úroveň závisí mimo jiné na na věku, zdravotním stavu a individuálních charakteristikách (tj. fyzické výkonnosti a toleranci pohybu). Intenzivní i mírná aktivita má zdravotní přínosy. Mírná fyzická aktivita zahrnuje rychlé procházky, tanec a práci doma. Na druhou stranu, intenzivní aktivita je například běh, rychlá jízda na kole, intenzivní plavání nebo zvedání těžkých břemen.
  • Doba trvání. Aktivita může být: krátkodobá (do 15 minut), střednědobá (do 30 minut), dlouhá (nad 30 minut). Délka závisí především na druhu disciplíny a aktuálním zdravotním stavu.
  • Pravidelnost. Úsilí by mělo být rozloženo v čase a pravidelně opakováno. Cvičit je nejlépe 3 4x týdně 30-60 minut v závislosti na disciplíně a intenzitě cvičení.

Zpravidla se doporučuje vytrvalostní úsilí, tzn. kardio, aerobní cvičení

Můžeme si zde vybrat například chůzi, chůzi, jogging, běh, jízdu na kole, plavání, veslování, tanec, nordic walking nebo skupinové hry, jako je basketbal.

Lidé, kteří necvičí vůbec, by měli začít s malou fyzickou aktivitou a systematicky zvyšovat její čas, intenzitu a frekvenci. Časem by také měli jasně pocítit jejich zdravotní přínos.

Pravidelná fyzická aktivita je nezbytná v každém věku. U dětí a dospívajících má pozitivní vliv na tělesný, sociální vývoj a osobnost. U dospělých umožňuje dosáhnout a udržet výkonnost na odpovídající úrovni a chránit před řadou nemocí způsobených nedostatkem pohybu. U starších osob zpomaluje procesy úbytku svalů, poskytuje větší pohyblivost, nezávislost a schopnost každodenního fungování. Zkrátka zlepšuje celkovou kvalitu vašeho života.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí jako minimum 150 minut mírné (nebo 75 minut intenzivní) fyzické aktivity týdně. Jak doporučená doba, tak intenzita závisí především na věkové skupině, do které patříme.