Obchod s elektronikou Planeo – ziskový podnikateľský nápad

Rate this post

Obchod s elektronikou môže byť veľmi výnosným podnikaním, pretože popularita elektroniky z roka na rok rastie a neočakáva sa, že by sa tento trend zmenil. Aby však bolo toto podnikanie pre nás ziskové, musíme sa naň veľmi dobre pripraviť. Úspech nášho obchodu s elektronikou bude závisieť od našej polohy

Pripravte si dobrý obchodný plán

Ak sa rozhodneme založiť obchod s elektronikou, mali by sme vypracovať dobrý obchodný plán. Pri príprave podnikateľského plánu by sme mali analyzovať konkurenciu, najmä z hľadiska jej ponuky.

Je dôležité pamätať na to, aby sme si nerobili príliš optimistické predpoklady, pretože by sa to mohlo stať pascou. Náš obchod s elektronikou by sa mal niečím odlišovať od konkurencie, aby sme https://www.modernysvet.sk/ mohli počítať s úspechom. Prvky, ktorými môže náš obchod vyniknúť:

 • kvalitnejšie vybavenie ako konkurencia,
 • doplnkové služby ponúkané zákazníkovi v čase nákupu, ktoré konkurencia nemá,
 • možnosť objednania cez internet,
 • možnosť doručenia zariadenia až k zákazníkovi domov,
 • možnosť spustiť zariadenie v predajni počas nákupu zákazníkom, aby si zákazník mohol zariadenie vyskúšať,
 • servis elektronických zariadení.

Ak sa počas analýzy ukáže, že naša ponuka sa odlišuje od konkurencie, môžeme sa celkom pokojne pustiť do príprav na zriadenie obchodu s elektronikou. Podnikateľský plán by mal zahŕňať aj tieto aspekty podnikania:

 • finančné záležitosti,
 • marketingové záležitosti,
 • organizačné záležitosti,
 • rozvoj nášho podnikania.

Investičné náklady na obchod s elektronikou

Investičné náklady na obchod s elektronikou závisia najmä od veľkosti obchodu. Preto musíte zvážiť, či budete zriaďovať malý, stredný alebo veľký obchod s elektronikou. Náklady na náš obchod budú pozostávať z:

 • nákup elektronických zariadení,
 • nákup nábytku do predajne,
 • mesačné náklady na nájomné,
 • mesačné náklady na zamestnávanie zamestnancov,
 • náklady spojené s využívaním priestorov predajne,
 • náklady spojené s prípadným predajom cez internet,
 • náklady spojené s propagačnou kampaňou obchodu,
 • náklady spojené s dopravou.

V našom obchode môžete dodatočne vykonávať aj servis elektronických zariadení. Vďaka tomu bude naša predajňa konkurencieschopnejšia a navyše môžeme poskytovať opravárenské služby priamo u zákazníka doma. Ak sa rozhodneme poskytovať takéto služby, musíme počítať s nákladmi na náhradné diely na opravu a s nákladmi spojenými s cestou k zákazníkovi. Majte na pamäti, že prvý rok fungovania bude náročný a mali by ste mať pripravenú finančnú rezervu na pokrytie neočakávaných nákladov alebo iných nevyhnutných výdavkov. Investícia do obchodu s elektronikou by mala byť minimálne 50-100 000 PLN.

Najlepšie miesto pre náš obchod s elektronikou

V každom podnikaní zohráva dôležitú úlohu umiestnenie. Pri výbere miesta pre náš obchod s elektronikou je dôležité mať na pamäti nasledujúce faktory, ktoré môžu rozhodnúť o úspechu:

 • najlepšia lokalita je tá, ktorá má veľmi vysoký počet spotrebiteľov,
 • vedľa obchodu by malo byť miesto na zaparkovanie auta,
 • prístup do obchodu by mal byť jednoduchý,
 • predajňa by sa nemala nachádzať na prízemí budovy, pretože zákazník by mohol mať problémy s prenášaním ťažšieho vybavenia.

Obchod s elektronikou pod hlavičkou známej značky

V súčasnosti môžete nájsť ponuky spoločností, ktoré ponúkajú zriadenie obchodu pod ich hlavičkou. To nám umožňuje zriadiť obchod spolu so skúseným partnerom. Ak sa rozhodnete pre takúto formu spolupráce, dostanete podporu pri zakladaní a prevádzkovaní podniku. Dostaneme všetky potrebné veci a vedomosti na úspešné vedenie nášho obchodu. Jediné, čo budeme musieť urobiť, je zaplatiť poplatok a splniť požiadavky nášho partnera.

Leave a Comment