Slovensko bude hostiť prestížny 101. Svetový kongres esperanta

0
Rate this post

101.Svetový kongres esperanta

Uskutoční sa v historickom meste Nitra, v júli 2016, čiže v prvom mesiaci slovenského predsedníctva Európskej únie. Nad podujatím prebral záštitu prezident SR Andrej Kiska a Slovenská pošta pripravuje špeciálnu emisiu poštových známok.

Zámerom tvorcu najrozšírenejšieho medzinárodného plánového jazyka bolo vytvoriť ľahko naučiteľný a použiteľný neutrálny jazyk, vhodný na medzinárodnú komunikáciu. Dnes esperantom hovoria asi 2 milióny ľudi po celom svete.

Svetový kongres esperanta sa organizuje každý rok na inom mieste a navštevuje ho v priemere 2000 účastníkov z viac ako 80 krajín. Budúci rok sa koná od 23. do 30.7.2016 v Nitre, v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

Čo je esperanto?

DSC_0289Esperanto je medzinárodný jazyk, ktorý vznikol pred vyše 100 rokmi a dnes ho používajú milióny ľudí na celom svete. Má jednoduchú gramatiku bez výnimiek a priemerne nadaný človek sa v ňom naučí rozprávať a čítať za 6 mesiacov.

So znalosťou esperanta môžete precestovať celý svet a bezprostredne poznávať kultúru iných krajín. Do esperanta sa prekladajú literárne a vedecké diela z rôznych jazykov, vydávajú sa v ňom pôvodné knihy, časopisy a noviny, vysielajú rozhlasové relácie. Niektorí autori píšu básne, poviedky a romány priamo v esperante. Mnohé z uvedeného nájdete na Internete.

Základy esperanta položil v roku 1887 poľský lekár L. L. Zamenhof a jeho dielo si svojou jednoduchosťou a krásou rýchlo získalo priaznivcov z rozličných kultúr. Dnes sa priaznivci esperanta stretávajú na medzinárodných kongresoch a mnohých miestnych akciách.

Esperanto sa dnes vyučuje na niektorých jazykových školách, pretože sa ukázalo, že po jeho zvládnutí sa študent omnoho ľahšie naučí ďalšie cudzie jazyky. /www.esperanto.sk/

101.Svetový kongres esperanta

Uskutoční sa v historickom meste Nitra, v júli 2016, čiže v prvom mesiaci slovenského predsedníctva Európskej únie. Nad podujatím prebral záštitu prezident SR Andrej Kiska a Slovenská pošta pripravuje špeciálnu emisiu poštových známok.

Zámerom tvorcu najrozšírenejšieho medzinárodného plánového jazyka bolo vytvoriť ľahko naučiteľný a použiteľný neutrálny jazyk, vhodný na medzinárodnú komunikáciu. Dnes esperantom hovoria asi 2 milióny ľudi po celom svete.

Svetový kongres esperanta sa organizuje každý rok na inom mieste a navštevuje ho v priemere 2000 účastníkov z viac ako 80 krajín. Budúci rok sa koná od 23. do 30.7.2016 v Nitre,  v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Na území Slovenska sa tento kongres uskutoční vôbec po prvý krát. 101. Svetový kongres esperanta bude venovaný téme „Sociálna spravodlivosť – jazyková spravodlivosť“ a počtom zúčastnených, dĺžkou trvania i medzinárodnostou pôjde o najväčšie medzinárodné podujatie počas prvého predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie.

V rámci svetových kongresov sa organizujú odborné konferencie i výročné stretnutia odborných organizácií esperantistov. Na svoje si ale prídu aj esperantskí turisti – pripravený je bohatý program, zameraný na spoznávanie krás Slovenska. Bohatý bude aj kultúrny program – na medzinárodné publikum čakajú divadelné predstavenia, filmy, koncerty rôznych žánrov či diskotéky. Ide teda v podstate skôr o festival esperanta a esperantskej kultúry ako kongres, no 100-ročná tradícia názvu kongres (Universala Kongreso de Esperanto) odoláva pokusom o premenovanie.

Na Slovensku sa budú počas kongresu konať aj štyri sprievodné odborné podujatia, ktorými sa začne esperanto otvárať širokej verejnosti:

Jazykovo-politická konferencia krajín V4+

Podujatie sa bude konať 28. – 29.7.2016 a hlavnou témou budú „Perspektívy jazykovej politiky v EÚ”. Zúčastnia sa ho politici, jazykoví odborníci a predstavitelia občianskej verejnosti a diskutovať budú o  liberálnej trhovej  jazykovej politike, ktorá sa v súčasnosti v EÚ uplatňuje, a to v tematických oblastiach: jazykové problémy občianskej participácie; ekonomická integrácia jednotlivých štátov do EÚ; stav a perspektívy cudzojazyčného vzdelávania v EÚ.

Medzinárodné podnikateľské a obchodné fórum

Fórum sa uskutoční 26.7.2016 a diskutovať sa bude na tému “Investovať v srdci Európy – investovať na Slovensku”. Organizátorom je Esperantská Medzinárodná Obchodná a Hospodárska Odborná Skupina (IKEF) v spolupráci so slovenskými partnermi SOPK, SARIO, SACR, MZVaEZ SR. Podujatie bude príspevkom k posilneniu hospodárskeho rozmeru slovenskej diplomacie, prezentáciou hospodárskych priorít SK PRES, skúseností najúspešnejších zahraničných investorov na Slovensku (z krajín EÚ, Ázie a ďalších), a príležitosťou nadviazať, resp. rozvinúť spoluprácu v rôznych oblastiach s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

Medzináboženské stretnutie

Stretnutie sa bude konať 25.7.2016. Jeho organizátormi sú Slovenská esperantská federácia a občianske združenie Parlament svetových náboženstiev – Slovensko. Stretnutie bude príspevkom Slovenska do posilňovania dialógu medzi náboženstvami, spoločného hľadania riešení rastúceho medzietnického, medzikultúrneho a medzináboženského napätia, konfliktov vyvolávajúcich nacionalizmus, extrémizmus, xenofóbiu, odpor a strach obyvateľstva, ako aj zložitých hospodárskych, sociálnych a spoločenských problémov ľudí vo svete, v súčasnosti najmä v EÚ pod vplyvom nekontrolovaného príchodu veľkého počtu nelegálnych prisťahovalcov.

20. medzinárodný medicínsky esperantský kongres

Na tému „Lekári a globalizácia: akí lekári sú potrební v novom storočí?“ sa bude diskutovať 20. -22.7.2016. Kongres organizuje Slovenská esperantská federácia v spolupráci so Svetovou medicínskou esperantskou asociáciou. Účastníci kongresu v Nitre sa budú venovať hlavne výzvam, ktoré prináša súčasným lekárom globalizácia a bude ich možné vyriešiť len medzinárodnou spoluprácou.

Podujatia sa uskutočnia pod záštitou vysokých štátnych predstaviteľov a pod hlavičkou Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Momentálne prebiehajú rokovania s potenciálnymi sponzormi kongresu. Viac informácií nájdete na webovej stránke 101. Svetového kongresu esperanta: www.nitra2016.sk.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here