Pravidlá pre rozvoj plochy bytu – normy a predpisy.

0
Rate this post

Od 1. januára 2018 boli zavedené nové pravidlá pre rozvoj plochy bytu, t. j. novela nariadenia o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať stavby a ich umiestnenie.

V stavebnom zákone sa upustilo od vymedzenia minimálnych šírok a plôch miestností v byte v prospech všeobecného vymedzenia minimálnej úžitkovej plochy bytu. Zrušili sa aj niektoré archaizmy, pokiaľ ide o vybavenie obydlia a jeho umiestnenie v obydlí. To umožní racionálnejšiu správu najmä malých bytov alebo apartmánov v súlade s potrebami a preferenciami ich vlastníkov. Pozrite si viac – tu.

 

Aké ustanovenia platili do novely?

Doteraz platný stavebný zákon podrobne určoval minimálnu šírku a plochu miestností v byte, čo v praxi znamenalo mnohé obmedzenia. Až do novelizácie predpisov musela mať v byte vo viacpodlažnom dome aspoň jedna miestnosť plochu najmenej 16 m2, pričom svetlá šírka stien miestností musela byť najmenej:

Aké ustanovenia platili do novely

  • 2,2 m – pre miestnosť na spanie pre jednu osobu;
  • 2,7 m – pre spálňu pre dve osoby;
  • 1,8 m – pre kuchyňu v jednoizbovom byte;
  • 2,4 m – pre kuchyňu vo viacizbovom byte.

Tieto ustanovenia boli zrušené novým všeobecným ustanovením o minimálnej podlahovej ploche obydlia. Pri stanovení tejto hodnoty sa analyzovali predpisy platné v iných európskych krajinách.

Aké pravidlá zavádza revidované nariadenie? Nové usmernenia sa týkajú mnohých aspektov dizajnu a vybavenia budov, ale poskytujú obyvateľom väčšiu voľnosť ako predchádzajúce predpisy. Zavádzajú nové definície a znenie zastaraných ustanovení a zároveň odstraňujú nepotrebné odseky.

Minimálna podlahová plocha bytu

Podľa nových pravidiel by minimálna úžitková plocha bytu mala byť minimálne 25 m2. V rozpore s tým, čo sa zdá, nejde o čisto kozmetickú zmenu, pretože ústup od stanovenia minimálnych rozmerov jednotlivých miestností tvoriacich obydlie prináša väčšiu voľnosť pri navrhovaní a usporiadaní bytov.

Takto bude možné ľahšie prispôsobiť usporiadanie izieb potrebám obyvateľov. Využiteľná plocha by sa mala určiť v súlade s § 11 ods. 2 nariadenia ministra dopravy, výstavby a námorného hospodárstva z 25. apríla 2012 o podrobnom rozsahu a forme projektovania stavby, t. j. na základe normy PN – ISO 9836: 1997.

Umiestnenie domácich spotrebičov

Novelou nariadenia sa zrušili niektoré anachronizmy týkajúce sa pravidiel vybavenia bytu a umiestnenia konkrétnych domácich spotrebičov. Práčka už nemusí stáť v kúpeľni, ale stačí jej poskytnúť miesto na správnu inštaláciu. Z praktického hľadiska preto môže voľne stáť v inej miestnosti, napríklad v kuchyni, pivnici alebo práčovni. Odstránilo sa aj ustanovenie, podľa ktorého musí byť v kúpeľni k dispozícii miesto na odpadkový kôš na špinavú bielizeň.

Zavedenie kuchynky

Odstránilo sa aj ustanovenie, ktoré bráni navrhnutiu kuchynského kúta v jednoizbovom byte. Pojem kuchynský výklenok sa zmenil na kuchynský kút a zrušilo sa ustanovenie o tom, čo by malo byť v kuchyni. Podľa zmenených a doplnených predpisov sú v garsónkach povolené kuchynky bez okien alebo kuchynské kúty s predsieňou za predpokladu, že sa používa primerané vetranie.

Umiestnenie domácich spotrebičov

Kuchynský kút, definovaný ako časť obytného priestoru používaná na prípravu jedál, môže byť v M1 spojený s izbou za predpokladu, že v prístavbe je nainštalované riadne vetranie a používa sa elektrická kuchyňa. Ak je kuchynský kút spojený s obývacou izbou, vstupná hala sa môže využiť na ďalšie šatníkové skrine alebo stojan na bicykle.

Odsávač pár v kuchyni alebo kuchynke

Odsávač pár bol regulovaný. Ak sa používa v kuchyni alebo kuchynskom kúte, vzduch sa musí odvádzať cez samostatný výfukový ventil. V tomto prípade sú zmeny spôsobené častým používaním odsávača pár napojeného priamo na dymovod, ktorý narúša správne vetranie v byte. Pri plánovaní otvorenej kuchyne vo väčšom byte je dôležité pamätať na správne vetranie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here